راهنمای نویسندگان

فصلنامه حاضر با رویکرد علمی تخصصی و در راستای توسعه دانش حسابداری و حسابرسی منتشر می‌شود. حوزه موضوعی مجله، حسابداری و حسابرسی با تأکید بر بهره بری از فناوری های نوین است که پس از داوری تخصصی، تأیید سردبیر و هیأت‌تحریریه و با توجه به ساختار تعریف‌شده در این راهنما، چاپ می‌شود. از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در تهیه و تنظیم مقالات خود، نکات زیر را رعایت فرمایند:

 

 • مقاله در محیط نرم‌افزاری Word 2010
 • اندازه کاغذ: A4
 • حاشیه‌ها (بالا، پایین، چپ و راست): 4 سانتی‌متر
 • فونت عنوان مقاله: BTitr 14
 • فونت متن: فارسی B Zar 13  و انگلیسی Times New Roman 10
 • فونت در جدول و نمودار: فارسیB Zar 10  و انگلیسی Times New Roman 9
 • تعداد صفحات نباید از 24 صفحه در همین فرمت بیش‌تر باشد.
 • برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده کنید.
 • در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‎صورت راست‌چین با قلم BMitra و اندازۀpt.10 و زیرنویس‌­های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀpt. 9 نوشته شوند.
 • لطفاً توجه فرمایید منابع خارجی داخل متن به فارسی نوشته شوند؛ ولی در بخش فهرست منابع به انگلیسی نوشته شوند.
 • در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی به ترتیب حروف الفبا فارسی (B Zar 12) و سپس منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی (Times New Roman 11) نوشته شوند.
 • ضمناً منابع به صورت زیر نگارش شوند:

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده(سال انتشار). عنوان کتاب، محل انتشار، نام ناشر

مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده(سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، دوره، شماره، شماره صفحات.

اگر مقاله یا کتاب بیش از یک نویسنده داشت بین اسامی نویسندگان ویرگول (،) گذاشته شود.

نویسندگان محترم می‌توانند مقالات خود را در سایت نشریه به آدرس accnewtechsj.ut.ac.ir بارگذاری و یا به پست الکترونیک سردبیر به نشانی alireza.a.tehrany@ut.ac.ir ارسال کنند.