موضوعات کلیدی حسابرسی (استاندارد بین المللی 701 حسابرسی) و رفتار گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

طبق بیانیه هیئت استانداردهای حسابرسی حسابداران عمومی آمریکا،”وجود بخش موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش­های حسابرسی باعث می­شود مدیریت با دقت بیشتری در مورد کیفیت فرآیندها و کنترل‌های آنها بیاندیشد“. این بیانیه نشان می‌دهد که موضوعات کلیدی حسابرسی نه تنها ممکن است شفافیت صورت‌های مالی را برای کاربران مالی بهبود بخشد، بلکه رفتار گزارشگری مالی مدیریتی را نیز تقویت می‌کند.
هدف از نوشتار حاضر مطالعه موضوعات کلیدی حسابرسی، حوزه­های افشاء و تأثیر آن بر رفتار گزارشگری مالی می­باشد. روش این پژوهش بررسی کتابخانه‌ای  یافته­های تجربی ( از جمله آنا گلد و همکاران، 2020) در این مورد می­باشد. نتایج پژوهشهای انجام شده در این حوزه نشان می­دهد که مدیرانی که گزارش حسابرسی با موضوعات کلیدی حسابرسی دریافت کرده­اند،  نسبت به مدیرانی که گزارش حسابرسی بدون موضوعات کلیدی حسابرسی بوده است رفتار گزارشگری محافظه کارانه تری را نشان می‌دهند و هنگام پیش­بینی وجود موضوعات کلیدی حسابرسی تمایل به اتخاذ تصمیمات گزارشگری مالی تهاجمی کاهش می­یابد. طبق این استدلال پیش‌بینی می­شود که تأثیر موضوعات کلیدی حسابرسی بر رفتار گزارشگری مالی، هنگام افشای دقیق­تر موضوعات کلیدی حسابرسی، ضعیف­تر است.

کلیدواژه‌ها