تعداد مقالات: 1
1. افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه: اثر تعدیلی کیفیت کنترل داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1400

فرهاد جعفری کسبی؛ نیلوفر وزیری؛ پروین محمدزاده؛ رضا شمگانی


شماره‌های پیشین نشریه